Up Program Comenius 2013 Slideshow

logologologo

Comenius partnership 2013-2015
“Healthy and Active Teenagers - the Future of Europe”

1. Europejski Program Comenius to szansa bezpośrednich spotkań młodzieży, możliwość zweryfikowania sprawności językowej, poznania innych narodowości, a przede wszystkim integracji.
Od września 2013 roku nauczyciele i uczniowie ZSO w Józefowie nad Wisłą przystąpili do realizacji wielostronnego projektu programu Comenius „Healthy and Active Teenagers - the Future of Europe”.
2. czas trwania: 2 lata - od września 2013r. do czerwca 2015r.
3. szkoła koordynator projektu: Jelgavas Valsts gimnazja (Łotwa)
4. język projektu – język angielski
5. w projekcie biorą udział szkoły partnerskie z następujących krajów: Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Łotwa, Turcja, Bułgaria, Polska.
6. cele projektu – promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia; możliwość przełamywania barier językowych i kulturowych.
7. Udział uczniów w projekcie:
W projekcie mogą brać udział uczniowie, począwszy od klas II gimnazjum do III liceum włącznie. Wkrótce powstanie kółko Comeniusa, w którym uczniowie pod opieką Pani Natalii Puszko będą pracować nad zagadnieniami, które szkoła wybrała do realizacji.
8. Na czym polega praca w projekcie?
- spotkania robocze w każdym z krajów uczestniczących w realizowanym projekcie,
- stworzenie strony internetowej projektu (zdjęcia i filmy, quizy, eseje, konkursy, raporty z prac nad poszczególnymi zagadnieniami, prezentacje multimedialne, dotyczące realizowanych zadań),
- cotygodniowe spotkania w kole Comeniusa mające na celu koordynację i nadzorowanie pracy uczniów (projektowanie logo projektu, przygotowanie pytań konkursowych, plakatów, wystaw, prezentacji, zdobywanie wiadomości o krajach partnerskich,
- problematyka projektu obejmuje: w pierwszym roku – nawyki żywieniowe, święta, w drugim roku – sposoby spędzania wolnego czasu, sport.

Kryteria kwalifikowania uczniów do wyjazdów zagranicznych:
1.udział w konkursach projektu (bardzo ważny konkurs na LOGO!)
2.aktywność w kółku Comeniusa
3.sprawność językowa
4.opinia nauczyciela języka angielskiego i wychowawcy.
Każdy, nawet drobny, sukces przynosi radość, dodaje energii i sprawia, że w dalszym ciągu chcemy zdobywać nowe szczyty. Udział w projekcie umożliwi rozwijanie świadomości językowej i pomoże młodzieży odnaleźć się w wielokulturowej Europie.

Wrzesień 2013

Szkolny koordynator projektu Natalia PuszkoCałkowita ilość zdjęć: 8 | Powrót do Aktualności | Wygenerowane przez JAlbum & Chameleon | Pomoc